Kære ledermedlem af DS på det offentlige område

Om to uger og to dage – den 4. april – træder vores varslede strejke i kraft, og ugen efter, den 10. april, bliver 440.000 offentligt ansatte lockoutet af arbejdsgiverne – medmindre vi har nået en aftale inden da, eller forligsmanden har udskudt tidspunktet for at få mere tid at forhandle i.

Der er tale om en stort set total lockout både på det statslige, kommunale og regionale område. Som leder er du som hovedregel omfattet af varslerne (både strejke og lockout) – lige som medarbejderne – medmindre du er ansat på cheflønsaftalen eller eksplicit er undtaget. Sidstnævnte gør sig gældende for enkelte ledere på statens område.

I DS undrer vi os over lockout-varslernes omfang. KL hævder, at de undtager de mest sårbare borgere, men det klinger hult, når de rammer næsten alle medlemmer af DS. Derfor er vi også i dialog med KL lige nu, og du hører naturligvis mere så snart som muligt.

Vi har fået mange henvendelser fra både ledere og basismedarbejdere om især nødberedskab og konfliktramt arbejde. Vi har netop opdateret vores spørgsmål-svar om disse emner.

Nødberedskab

Først og fremmest skal der indgås rammeaftale om nødberedskab mellem de centrale parter, det vil sige DS og de offentlige arbejdsgivere. Herefter kan man lokalt begynde at indgå aftaler om det lokale og konkrete nødberedskab. DS er i gang med – som alle andre organisationer – at forhandle en rammeaftale om nødberedskab med KL. Danske Regioner har ikke taget initiativ om en rammeaftale med DS på nuværende tidspunkt.

Når/hvis der skal indgås lokale aftaler om nødberedskab, skal der være tale om “arbejde der er livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt bevarelse af store værdier” – altså kun i absolut nødvendige situationer. Desuden skal parterne også meget præcist udpege, hvilke arbejdsområder, funktioner og konkrete opgaver der skal løses af et nødberedskab.

Konfliktramt arbejde

Konfliktramt arbejde er kort fortalt det arbejde, som overenskomstansatte medarbejdere, der er omfattet af konflikten, skulle udføre. Dette arbejde må ikke udføres af de medarbejdere, som IKKE er omfattet af konflikten. Hverken tjenestemænd eller ikke-medlemmer må altså blive pålagt eller påtage sig konfliktramt arbejde. Hvis arbejdsgiver forsøger at få konfliktramt arbejde udført, er det i strid med hovedaftalerne og opfattes som et forsøg på at afbøde konfliktens virkning. Det må arbejdsgiver ikke.

Som leder skal du også være opmærksom på, at du ikke må spørge medarbejderne om deres organisationsforhold, da det er personfølsomme oplysninger. Der er andre måder at finde ud af, hvem der er omfattet af varslerne. Men du skal være opmærksom på, at der fortsat kan komme ændringer af både undtagelser fra lockoutvarslet og nødberedskab.

Hvad sker der nu

Vores forhandlere forhandler stadig med arbejdsgiverne i Forligsinstitutionen, men vi kan desværre ikke give meldinger herfra, da parterne har tavshedspligt.

Forligsmanden Mette Christensen kan vælge at udsætte konfliktens start med 14 dage op til to gange. Lykkes hun med at lande et kompromis, som begge parter kan tilslutte sig, kommer forligsskitsen til urafstemning blandt alle medlemmer af DS og de øvrige organisationer. Stemmer medlemmerne ja, ophøjes skitsen til overenskomst.

Som leder bliver du inviteret til ledermedlemsmøder i regionerne – du får invitation direkte fra dit regionskontor. Hvis du har spørgsmål om konflikten, og hvordan du som leder skal forholde dig, så tag fat i din lederkonsulent, dit regionskontor eller – for ledere i statens vedkommende – sekretariatet. Se også DS’ hjemmeside om OK18.

Du vil fortsat blive holdt orienteret via OK18-nyhedsmails, dels som denne målrettet jer ledere og dels til alle medlemmer. Du kan også følge med på DS’ eller Majbrit Berlaus Facebook-sider.

Mange hilsener
Dorte Gotthjælp Nielsen
Forhandlings- og Medlemschef

Kontakt