Betaling

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på vedrørende adoption, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Dagpengeret

Ved graviditet, barselsorlov, fædre- og medmororlov og adoption betaler kommunen dagpenge i hele orlovsperioden, når du opfylder betingelserne for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Du har således efter barselsloven ret til dagpenge i de perioder, hvor du har ret til fravær efter lovens regler, når du har haft en uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse med en samlet beskæftigelse på mindst 120 timer.

» Lov: Barselsloven

Dagpengesatsen

Dagpengesatsen beregnes på samme måde som ved sygedagpenge og har derfor det samme maksimum.

» Beskæftigelsesministeriet: Satser for 2023
» Lov: Barselsloven

Forbyggende graviditetsundersøgelser

Når du er gravid, har du ret til at gå til forebyggende graviditetsundersøgelser, når disse foregår i arbejdstiden.

Din arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpenge eller anden passende ydelse efter kollektiv overenskomst.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Uarbejdsdygtig under graviditeten

Er du ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, vil du have ret til din sædvanlige løn, såfremt du bliver uarbejdsdygtig under din graviditet.

Der er tale om graviditetsbetinget sygdom, når det efter en lægelig bedømmelse skønnes:

  • at arbejdet indebærer en risiko for dig eller fostrets helbred,
  • at arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret, eller
  • at offentlige regler forhindrer dig i at passe dit arbejde, og din arbejdsgiver ikke har mulighed for at omplacere dig.

» Lov: Arbejdsmiljøloven
» Lov: Barselsloven
» Lov: Funktionærloven

Graviditetsorlov

Er du ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, vil du have ret til halv løn fra minimum fire uger før din forventede fødsel. Hvis du føder før din terminsdato, bliver din orlov med løn halv forkortet. Modsat bliver din orlov med halv løn forlænget, hvis du føder efter din terminsdato.

Dine rettigheder kan dog også være omfattet af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale, der giver dig bedre vilkår.

Vær opmærksom på, at en forudsætning for at få løn under barsel er betinget af, at din arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Ansat i en kommune eller region
Hvis du er ansat i en kommune eller region, har du ret til at gå på graviditetsorlov med fuld løn otte uger før forventet fødsel.

Ansat i staten
Når du er er ansat i staten, har du ret til fuld løn fra seks uger før det forventet fødsel.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Funktionærloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Barselsorlov

Er du ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, vil du have ret til halv løn til 14 uger efter din fødsel.

Dine rettigheder kan dog også være omfattet af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale, der giver dig bedre vilkår.

Vær opmærksom på, at en forudsætning for at få løn under barsel er betinget af, at din arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Ansat i en kommune eller region
Hvis du er ansat i en kommune eller region, har du ret til 14 uger med fuld løn efter din fødsel.

Ansat i staten
Når du er er ansat i staten, har du ret til 14 uger med fuld løn efter din forventet fødsel.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Funktionærloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Fædre- og medmororlov

Når du er far eller medmor har du ret til barselsdagpenge i dine to ugers fædre- eller medmororlov, medmindre dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst eller lokalaftale, der giver dig bedre vilkår.

Vær opmærksom på, at en forudsætning for at få løn under barsel er betinget af, at din arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.

Ansat i en kommune eller region
Hvis du er ansat i en kommune eller region, har du ret til to uger med fuld løn efter fødslen.

Ansat i staten
Når du er ansat i staten, har du ret til to uger med fuld løn efter fødslen.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Funktionærloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Forældreorlov

Du og din partner kan højst til sammen få udbetalt det, der svarer til 32 ugers barselsdagpenge ved forældreorlov, også selvom I vælger at udstrække perioden til en længere periode.

Dine rettigheder kan dog også være omfattet af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale, der giver dig bedre vilkår.

Ansat i en kommune eller region
Hvis I er ansat i en kommune eller region, vil en del af de 32 uger være lønnet fravær.

Ansat i staten
Når I er ansat i en kommune eller region, vil en del af de 32 uger være lønnet fravær.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Lov: Funktionærloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for at genoptage dit arbejde i perioder under en orlov. Du skal dog være opmærksom på, at du i de perioder ikke har mulighed for at få udbetalt barselsdagpenge, fordi du ved genoptagelse af arbejdet har ret til løn.

» Lov: Barselsloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99