Barselsrettigheder- og pligter

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på i forbindelse med din barsel, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvor meget orlov, du præcis har ret til, og hvor meget, der er med fuld løn eller med dagpengesats, afhænger som hovedregel af, hvor du er ansat, om du er studerende eller om du er jobsøgende. Det har også en betydning, hvilke rettigheder den anden forælder har.

Reglerne omkring barsel er lavet, så de giver fleksible muligheder for at sammensætte en barsel- og forældreorlov, som passer til lige netop dig og din familie. Du har mulighed for at udskyde og forlænge orloven. Men der er vigtige frister, som skal overholdes, og de afhænger af dine ansættelsesforhold.

Barselsloven

Barselsloven er for alle lønmodtagere, der giver ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption.  Loven er suppleret af en række bekendtgørelser og kollektive overenskomster.

Hvis du er omfattet af en overenskomst, vil du dermed både være omfattet af bestemmelserne i barselsloven samt overenskomsten.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller din regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Barselsloven

Graviditetsorlov

Når du er gravid, har du ret til fravær fra dit arbejde fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være fire uger til fødslen – dette kaldes graviditetsorlov – hvilket du skal meddele din arbejdsgiver senest tre måneder før forventet fødselstidspunkt. Hvornår der skønnes at være fire uger til forventet fødsel, er en sundhedsfaglig vurdering.

Vær opmærksom på at ovenstående er minimumsvilkår efter barselsloven, hvorfor andet kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Desuden skal du huske, at din graviditetsorlov afkortes, såfremt du føder før forventet fødselstidspunkt. Omvendt forlænges din graviditetsorlov, hvis du føder senere end forventet.

Ansat i en kommune eller region
Er du ansat i en kommune eller region, har du ret til graviditetsorlov otte uger før forventet fødselstidspunkt.

Vær opmærksom på, at du skal meddele din arbejdsgiver senest tre måneder før fødsel, hvornår du starter din barselsorlov.

Ansat i staten
Som ansat i staten har du ret til graviditetsorlov seks uger før forventet fødselstidspunkt.

Vær opmærksom på, at du skal meddele din arbejdsgiver senest tre måneder før fødsel, hvornår du starter din barselsorlov.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Barselsorlov

Når du har født, har du ret til fravær i de første 14 uger efter fødslen. De første to uger efter fødslen har du pligt til at holde barsel, mens de resterende 12 uger er en yderligere ret til barselsorlov, hvis du ønsker det.

Vær opmærksom på, at ovenstående er minimumsvilkår efter barselsloven, hvorfor andet kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Fædre- eller medmororlov

Er du far eller medmor, har du ret til fravær i to uger i samme periode, som din partner har barselsorlov – altså i de første 14 uger efter fødslen.

Vær opmærksom på at ovenstående er minimumsvilkår efter barselsloven, hvorfor andet kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Desuden skal du underrette din arbejdsgiver, hvornår du starter fædre- eller medmororlov senest fire uger før påbegyndelse af orloven.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Forældreorlov

Når du og din partner er blevet forældre, har I yderligere ret til fravær i 32 uger, efter udløbet af de første 14 uger – denne periode kaldes forældreorloven.

Vær opmærksom på, at når du er far eller medmor, så har du mulighed for at påbegynder din forældreorlov på et tidligere tidspunkt end efter de første 14 uger.

» Lov: Barselsloven

Forlængelse af forældreorloven

Du og din partner har ret til at forlænge forældreorloven fra 32 til 46 uger, hvis I er i beskæftigelse. Såfremt I ikke er i beskæftigelse, kan I forlænge den til 40 uger.

» Lov: Barselsloven

Udskydelse af forældreorloven

Du og din partner har ret til at udskyde mellem otte og 13 uger af orloven til senere afholdelse. Såfremt der sker udskydelse, skal den udskudte del udvikles samlet, og inden jeres barn fylder ni år.

Vær opmærksom på, at udskydelsen ikke er betinget af en aftale med din nuværende – eller kommende – arbejdsgiver, men kan foretages ensidigt af dig.

Derudover har du mulighed for, efter aftale med din arbejdsgiver, at udskyde en yderligere del af orloven til senere afholdelse, dog inden barnet fylder ni år.

» Lov: Barselsloven

Genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for at genoptage dit arbejde i perioder under din orlov.

» Lov: Barselsloven

Hvis barnet dør

Hvis barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen, har du ret til fravær i 14 uger efter barnets død.

Vær opmærksom på at ovenstående er minimumsvilkår efter barselsloven, hvorfor andet kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99