Gravides arbejdsmiljø

Er du gravid - eller har du en kollega der er gravid? Find gode råd om gravides arbejdsmiljø på gravidmedjob.dk

gravidmedjob.dk kan man hente gode råd til den gravide, til kollegerne og til arbejdspladsen om gravides arbejdsmiljø og meget mere. Der er henvisninger til love og regler, og man kan også finde forskellige metoder, tjeklister osv.

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.