Forlig for socialrådgivere ansat på statens område

Kære medlem ansat på statens område

I dag, onsdag den 9. maj, landede vi den sidste OK18-aftale – forliget for socialrådgivere ansat på statens område. De seneste dages forhandlinger handlede om de krav, vi har stillet særskilt i DS.

Vi er alt i alt rigtig glade for det samlede forlig.

Udover de lønstigninger, som følger af det generelle forlig – med en lønstigning på mindst 5,6 procent gennem de næste tre år på statens område og en lønudvikling, der følger lønudviklingen i den private sektor – har vi sikret yderligere løn- og pensionsforbedringer.

DS har forhandlet på tre områder:

For undervisere på SOSU-skoler, undervisere på Professionshøjskoler og socialrådgivere i staten.

  • Underviserne på SOSU-skolerne har fået hævet deres pensionsprocent fra 17,3 til 17, 6.
    Derudover indeholder forliget en gensidig tilkendegivelse af vigtigheden af mentorordninger for nyansatte undervisere.
  • Underviserne på Professionshøjskolerne har fået hævet basistrin 7 og 8 med cirka 1450 kroner om året. Underviserne på AUC har fået samme stigning på trin 7 og 8 som underviserne på Professionshøjskolerne.
  • Socialrådgiverne i staten har fået hævet basistrin 2 med cirka 2.000 kroner om året. Dermed har DS prioriteret at løfte den lavest lønnede gruppe af socialrådgivere i staten.

Forliget har virkning fra 1. oktober 2018.

Vi har endnu ikke modtaget selve protokollatteksten, men så snart vi modtager den, bliver den lagt på DS’ hjemmeside.

Hvad sker der nu?

Fra den 17. maj sendes OK18-forligene til urafstemning blandt jer medlemmer. Medlemmer ansat på det kommunale, regionale og private område stemmer samlet om de kommunale og regionale forlig, mens medlemmer på statens område stemmer om det statslige forlig.

I vil blive orienteret, så snart den endelige plan for urafstemningen er plads.

Som de fleste nok vil have bemærket, har OK18-forhandlingerne på alle måder været historisk vanskelige. Vi er rigtig glade for at være kommet i mål med så godt et resultat. Der er ingen tvivl om, at vi kun nåede hertil takket være det historiske sammenhold og jeres store engagement og vedholdenhed. Tusind tak for det.

Har du spørgsmål til forliget, er du som altid velkommen til at kontakte din konsulent i DS.

Med venlig hilsen

Dorte Gotthjælp
Forhandlingschef i Dansk Socialrådgiverforening

Kontakt