Forlig for socialrådgivere ansat i regioner

Mandag eftermiddag landende vi et forlig for socialrådgivere ansat på det regionale område. Mandagens forhandlinger handlede om de krav, vi har stillet særskilt i DS, og aftalen sikrer først og fremmest løn- og pensionsforbedringer til socialrådgiverne ansat på det regionale område.

Du kan læse forligsteksten her

Vi er rigtig glade for forliget og for at kunne imødekomme de centrale ønsker, som I formulerede, da vi spurgte jer, hvad der var vigtigst, forud for forhandlingerne.

Lønforbedringer

Udover de lønstigninger, som følger af det generelle forlig (der hæver socialrådgivernes løn med 2500 kroner i gennemsnit), har vi med denne aftale yderligere sikret:

  • En grundlønsforbedring fra trin 31+2000 til 32 med fuldt gennemslag.
  • For lederne en forbedring fra 42+2200 til 42+5500.

Pensionsforbedringer

På pensionen har vi:

  • Hævet niveauet til 15 % på alle på grundløn i basisstillinger.
  • For løntrin 46 er niveauet hævet til 18,30 %
  • For lederne er niveauet hævet til 18,55 %

Foruden løn og pension har vi også sikret ekstra penge til efter- og videreuddannelse via Kompetencefonden. Det betyder, at flere socialrådgivere i overenskomstperioden får mulighed for at tage for eksempel en diplomuddannelse. Samtidig har vi aftalt at sigte mod at gennemføre et projekt, der skal sikre ny viden om og dokumentation af effekten af sundhedssocialrådgivernes arbejde i forhold til indlæggelsestider.

Vi er alt i alt meget tilfredse med aftalen og glæder os til at præsentere det samlede forlig for jer inden længe.

Hvad sker der nu?

Nu mangler vi kun at forhandle en aftale hjem for socialrådgiverne ansat på det statslige område. Forhandlingerne finder sted i denne uge.

Herefter sendes forligene til urafstemning blandt jer medlemmer. Medlemmer ansat på det kommunale, regionale og private område stemmer samlet om de kommunale og regionale forlig, mens medlemmer på statens område stemmer om det statslige forlig.

I vil blive orienteret, så snart den endelige plan for urafstemningen er plads.

Som de fleste nok vil have bemærket, har OK18-forhandlingerne på alle måder været historisk vanskelige. Vi er rigtig glade for at være kommet i mål med så godt et resultat. Der er ingen tvivl om, at vi kun nåede hertil takket være det historiske sammenhold og jeres store engagement og vedholdenhed. Tusind tak for det.

Har du spørgsmål til forliget, er du som altid velkommen til at kontakte din konsulent i DS.

 

Med venlig hilsen
Dorte Gotthjælp
Forhandlingschef i Dansk Socialrådgiverforening

Kontakt