Fleksjob

Er du ansat på fleksjob – eller er du i en situation, hvor et fleksjob kan komme på tale? Læs mere her på siden.

Fleksjob er en ordning for personer med konstateret nedsat arbejdsevne. Ordningen giver dem mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Med offentligt løntilskud får fleksjobberen mulighed for at bevare sin hidtidige indtægt på nedsat tid eller med mindre effektiv arbejdsevne. For eksempel kan en fleksjobber med 50 procent løntilskud arbejde 100 procent effektivt på halv tid eller 50 procent effektivt på fuld tid – med løn for fuld tid.

Tilrettelæggelsen af arbejdet kan tage højde for behov for lægebesøg, hvilepauser, fridage m.v.

Kommunen har pligt til at give tilbud om fleksjob på fuld tid med mindre den pågældende foretrækker deltidsansættelse.

Løn- og øvrige arbejdsvilkår for personer ansat i fleksjob fastsættes med udgangspunkt i den kollektive overenskomst/forhåndsaftale.

Overenskomstens bestemmelser om løn og øvrige arbejdsvilkår kan fraviges, hvis det aftales lokalt. De konkrete løn- og ansættelsesvilkår for fleksjobberen aftales skriftligt mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med den faglige organisation.

Det er DS’ opfattelse, at lønnen til en socialrådgiver i et fleksjob som udgangspunkt skal være på niveau med, hvad andre socialrådgivere aflønnes med for tilsvarende opgaver.

Efter forhandlinger mellem organisationen og arbejdsgiveren kan der således ydes tillæg efter de sædvanlige kriterier i den pågældende overenskomst/forhåndsaftale.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.