Fleksjob

Her på siden kan du læse mere om at være ansat på fleksjobordningen. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på de nedenstående sider, kan du kontakte din regionskonsulent.

Hvad er et fleksjob?

Fleksjob er en ordning for dig, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. I et fleksjob kan du arbejde på nedsat tid og/eller med nedsat timeløn, således at arbejdsvilkårene svarer til den nedsatte arbejdsevne.

Det er jobcentret, som vurderer din mulighed for at få arbejde på normale vilkår. Betingelserne for at blive bevilget fleksjob er, at du skal være under folkepensionsalderen og have en varig begrænsning i arbejdsevnen. Hvis kommunen vurderer, at du kan få et fleksjob, betaler de et tilskud – enten direkte til din arbejdsgiver (hvis aftalen er indgået før 1. januar 2013) eller direkte til dig (hvis aftalen er indgået efter 1. januar 2013).

» Lov: Beskæftigelsesindsatsloven

Løn- og arbejdsvilkår

Er du i fleksjob skal du have samme øvrige vilkår som din kolleger. Det vil sige, at du i fleksjob for eksempel også skal have ansættelsesbevis eller løn under ferie. Er dit ansættelsesforhold dækket af en overenskomst, så gælder overenskomsten også fuldt ud for dig.

Reglerne efter 1. januar 2013

Din arbejdsgiver skal ikke udbetale fuld løn til dig, fordi det er dig, der får fleksløntilskuddet som supplement til den løn, som du tjener hos din arbejdsgiver.

Reglerne før 1. januar 2013

Ved aftaler om fleksjob indgået før 1. januar 2013 får du fuld løn fra din arbejdsgiver, hvorefter kommunen refunderer halvdelen eller to tredjedele af lønnen afhængig af, hvor meget din arbejdsevne er nedsat.

» Lov: Beskæftigelsesindsatsloven

Din arbejdsevne forringes

Hvis din arbejdsevne forringes, skal du sammen med din arbejdsgiver anmode jobcentret om at få revurderet din arbejdsevne.

Opsigelse fra arbejdsgiver

Du er særligt beskyttet mod opsigelse, når du er ansat i et fleksjob. Det vil sige, at du for eksempel ikke må blive opsagt på grund af dit eventuelle handicap eller kroniske lidelser, fordi det kan være ulovlig forskelsbehandling.

Det anbefales, at du straks kontakter din regionskonsulent, hvis du bliver opsagt.

» Lov: Forskelsbehandlingsloven
» Læs mere om særligt beskyttede

Funktionærstatus

Reglerne efter 1. januar 2013

Er du i fleksjob, og udfører du funktionærarbejde, er du omfattet af funktionærloven uanset din ugentlige arbejdstid.

Reglerne før 1. januar 2013

Har du og din arbejdsgiver indgået aftalen før 1. januar 2013, skal du udføre funktionærarbejde i mere end otte timer om ugen for at være omfattet af funktionærloven.

 » Lov: Funktionærloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

 

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.