Vilkår blandt tillidsvalgte i Dansk Socialrådgiverforening

Download PDF

– Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Dansk Socialrådgiverforening gennemførte i marts-april 2017 en undersøgelse blandt organisationens tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og disses suppleanter.