Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager

Download PDF

Hver anden socialrådgiver har oplevet, at økonomien afgør indsatsen i børnesager, og at det forringer deres mulighed for at varetage barnets tarv.