Undersøgelse af implementeringen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Download PDF

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft d. 1. oktober 2016. Implementeringen og effekterne af den nye lovgivning har haft store konsekvenser for socialrådgivernes arbejdsmiljø, muligheden for at udføre godt socialt arbejde i beskæftigelsesindsatsen samt for borgernes samlede livssituation. DS har belyst konsekvenserne igennem en rundspørge foretaget blandt socialrådgivere på landets job- og ydelsescentre.