Undersøgelse af kontanthjælpsmodtagernes helbredsforhold

Download PDF

Dansk Socialrådgiveforening har foretaget en undersøgelse, som omfatter et tilfældigt udsnit af knap 1000 aktuelle sager blandt socialrådgivere i landets jobcentre. Undersøgelsens data er indsamlet i februar måned 2016. Undersøgelsen fordeler sig repræsentativt på mænd og kvinder, på aldersgrupper samt kommuner.