Undersøgelse af kommunernes omstillinger til en tidlig og forebyggende indsat på børn, unge og familieområdet

Download PDF

Dansk Socialrådgiverforeningen har i marts 2019 gennemført en rundspørge i kommunerne, hvor vi har spurgt til omstillinger til en tidlig og forebyggende indsats i forhold til børn, unge og familier. Den helt overordnede konklusion af rundspørgen er, at det er massivt mange kommuner, der enten har omstillet eller er ved at omstille til en tidlig og helhedsorienteret indsats og arbejder med familierne på en anden måde end tidligere.