Styrket samspil mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannelsen

Download PDF

Denne pjece har til formål at understøtte koblingen mellem undervisningen på socialrådgiveruddannelsen og kommunernes professionspraksis.