Sociale investeringers effekt og udbredelse

Download PDF

Dansk Socialrådgiverforening har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer. Formålet med undersøgelsen er at belyse investeringernes effekt på socialrådgivernes arbejdsliv samt indsatsen overfor borgerne. Herudover har undersøgelsen til formål at give et overblik over, hvilke kommuner, der arbejder med investeringer i praksis.