Rundspørge om socialrådgivernes faglige handlerum og beslutningskompetence

Download PDF

Notat om rundspørge om fagligt handlerum og beslutningskompetence