Bureaukrati tynger børnearbejdet

Download PDF

Dansk Socialrådgiverforening har ud fra interviews med en række socialrådgivere på børneområdet udarbejdet en undersøgelse af omfanget og karakteren af bureaukrati i arbejdet med børnesagerne. Undersøgelsen viser, at forholdene er komplekse, men der er ingen tvivl om, at der er bureaukrati og alt for tunge arbejdsgange mange steder. Undersøgelsen giver også bud på, hvad man skal gøre for at ændre forholdene – og de er meget entydige: socialrådgiverne skal tættere på familierne og samarbejdspartnerne, så problemerne kan løses meget tidligere og i et tæt samarbejde mellem alle de aktører, der har betydning for den enkelte familie. Det forudsætter selvfølgelig et væsentligt lavere sagstal.