Arbejdsudbud ved udviklingsfleksjob

Download PDF

Fleksjob til kontanthjælpsmodtagere under afklaring kan være med til at fastholde arbejdsevne og dermed forkorte tiden på kontanthjælp. Det vil derudover umiddelbart stille flere mennesker til rådighed for arbejdsmarkedet. I denne analyse vurderer vi, at forslaget vil øge arbejdsudbuddet med over 300 fuldtidspersoner