Åbent brev til Socialminister Karen Ellemann og socialordførerne

Download PDF

DS’ Faggruppe for Kvindekrisecentre understreger, at Landsorganisationen for Kvindekrisecentre bør have en central plads, når man skal realisere satspuljeforligets vision om at styrke indsatsen for personer, der udsættes for vold i nære relationer.