Status på beskæftigelsesreformerne

Download PDF

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet denne undersøgelse om implementeringen af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne. Undersøgelsen fokuserer på de erfaringer, socialrådgiverne i jobcentrene har med implementeringen af kerneelementerne i reformerne.