Medlemsservice Region Syd

Konsulenterne i Region Syd hjælper medlemmerne med råd og vejledning om bl.a. ansættelse, løn, arbejdsmiljø og afskedigelse.

Som hovedregel skal man i første omgang kontakte tillidsrepræsentanten på sin arbejdsplads, når man har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår. Hvis man har et problem, der ikke kan løses på arbejdspladsen, kan man kontakte regionskontoret.

Spørgsmål om arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, dagpenge eller lignende rettes til A-kassen FTFA.

Find din konsulent

» Kommunale arbejdspladser

» Regionsarbejdspladser

» Private arbejdspladser

Arbejdsmiljø- og Organiseringskonsulenter

Dorthe Visby Augustesen
E-mail: dva@socialraadgiverne.dk
Tlf.: 87 47 13 17
og
Lone Johannsen
E-mail: lj@socialraadgiverne.dk
Tlf.: 87 47 13 13

Statsområdet

Konsulentbistand for alle statsarbejdspladser ydes centralt fra Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat i København.

» Konsulenter i sekretariatet

Kontakt os

Ring til os

87 47 13 00
kl. 9 – 14

Formand –  Anne Jørgensen

anj@socialraadgiverne.dk
Tlf: 21 82 37 80