NIISIP – Grønland

Foreningen for uddannede socialrådgivere i Grønland.

Dansk Socialrådgiverforening har kontakt til NIISIP, som arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår og bedre rammer og kvalitet i det sociale arbejde.

Formålet med NIISIP

NIISIPs formål er at fremme uddannede socialrådgiveres interesser indenfor udvikling, arbejdsforhold, arbejdsmiljø og lønforhold samt deltage aktivt i udviklingen af arbejdet inden for det sociale område.

Dette skal blandt andet ske ved, at NIISIP med baggrund i viden og erfaringer arbejder for at blive rådført ved lovarbejdet på det sociale område.

Dertil skal foreningen arbejde for at fremme debatten om udvikling af arbejdsområdet og for en tilsvarende grund- og efteruddannelse samt sikring af foreningens agtelse i samfundet gennem højnelse af medlemmernes faglige og etiske standarder.

» Besøg  NIISIP’s facebook-side

Kontakt