Hvem vælger hvem til hvad i DS?

Ifølge DS’ love er den politiske ledelse på valg hvert andet år i lige år. Nedenfor kan du se, hvem der vælger hvem til hvad i forbindelse med urafstemningsvalg og regionale generalforsamlinger.

Forpersonsvalg og hovedbestyrelsesvalg

 • Hvem skal vælges?
  Forperson, næstforperson, tre regionsforpersoner og ti øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.
 • Hvem kan kandidere?
  Alle aktive medlemmer.
  Til regionsforpersonernes-poster; alle aktive medlemmer i den pågældende region.
 • Hvem kan stemme?
  Til Hovedbestyrelsen: alle aktive medlemmer og seniormedlemmer. Studentermedlemmer udpeger to repræsentanter gennem valg i deres egen organisation SDS – Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende.
  Til forpersons- og næstforpersonsposten:
  alle aktive medlemmer, studentermedlemmer og seniormedlemmer.
  Til regionsforpersonernes-poster:
  alle aktive medlemmer og studentermedlemmer i den pågældende region.
 • Hvordan vælges?
  Ved urafstemning – det vil sige, at alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan stemme. Der åbnes for stemmeafgivelse på hjemmesiden den 16. september 2024 og man kan stemme frem til søndag den 29. september 2024. Som stemmeberettiget kan du stemme på op til 10 kandidater til hovedbestyrelsen, samt en kandidat til hver af de øvrige poster, du er stemmeberettiget til. Valgresultatet offentliggøres om eftermiddagen mandag den 30. september 2024.
 • Hvordan kandideres?
  Hovedbestyrelsen skal modtage tilkendegivelse af kandidatur senest den 2. september 2024 kl. 12.00. I praksis meldes kandidatur ved at oprette en profil på hhv. valgportalen for forpersonsvalg og valgportalen for hovedbestyrelsesvalg.
  Det er muligt at melde sit kandidatur på de to portaler fra og med. 12. august 2024.

Regionsbestyrelsesvalg

 • Hvem skal vælges?
  Mindst ti regionsbestyrelsesmedlemmer i hver af de tre regioner.
 • Hvem kan kandidere?
  Alle aktive medlemmer i regionen. Herudover vælger de studerende fra SDS to repræsentanter til hvert RB på SDS årsmøde
 • Hvem kan stemme?
  Alle aktive medlemmer og seniormedlemmer i regionen
 • Hvordan vælges?
  På de tre regionale generalforsamlinger.
 • Hvordan kandideres?
  Medlemmerne der ønsker at opstille til regionsbestyrelsen oplyser deres kandidatur på generalforsamlingen.

Kontakt Medlemsservice