Hovedbestyrelsens beretning

Her kan du kigge os over skulderen og se, hvad foreningen bruger tid og kræfter på.

Beretning for 2021-2022

Hovedbestyrelsens beretning – 2021-2022

“I DS vil vi spille en nøglerolle i at skabe tryghed i den enkeltes arbejdsliv. Et arbejdsliv med mindre stress, mere trivsel og kollegaskab. Vi tror, at det vil øge arbejdsglæden og kvaliteten i det sociale arbejde.”

– Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening – på vegne af hovedbestyrelsen

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 16. sep. 2022

Læs publikationen

Beretning for 2019-2020

Hovedbestyrelsens beretning – 2019-2020

”En faglig organisation er kun så stærk som dens medlemmer, og når det er lykkedes at sætte arbejdsmiljøet på
dagsordenen, skyldes det jeres opbakning og aktive indsats – ikke mindst indsatsen fra tillidsrepræsentanter
og arbejdsmiljørepræsentanter.”

-Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening – på vegne af hovedbestyrelsen

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 09. sep. 2020

Læs publikationen

Beretning for 2017-2018

”De seneste år har vist, at vi er stærkest, når vi sammen sætter os et fælles mål. Lige nu er kampen for et arbejdsmiljø, der øger arbejdsglæden og helt åbenlyst skaber grundlaget for det gode socialfaglige arbejde, en af de mest afgørende og presserende opgaver for vores faglige fællesskab.”

Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

» Hovedbestyrelsens beretning til tablet/smartphone
» Hovedbestyrelsens beretning interaktiv

Beretning for 2015-2016

”Selvom det til tider kan være hårdt og vores fag jævnligt udsættes for kritik, så laves der i Danmark meget godt socialt arbejde hver eneste dag – til fordel for borgerne og sammenhængskraften i vores samfund.”

Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

» Hovedbestyrelsens beretning til tablet/smartphone
» Hovedbestyrelsens beretning interaktiv

Beretning for 2013-2014

”I den næste tid vil reformtempoet nok blive sat ned, men i Dansk Socialrådgiverforening skal vi hverken sætte tempoet eller ambitionsniveauet ned”

Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

» Hovedbestyrelsens beretning

Beretning for 2011-2012

”At skrive beretning er både dybt tilfredsstillende og svært frustrerende. Det første fordi det giver lejlighed til at kigge tilbage på indsatser over de seneste to år og efterlader én med en god fornemmelse af, at der er sket rigtig meget. Det andet fordi der er så meget, som ikke står der.”

Bettina Post, daværende formand for Dansk Socialrådgiverforening

» Hovedbestyrelsens beretning

Kontakt Medlemsservice