Dansk Socialrådgiverforenings Whistleblowerordning

Hvis du har kendskab til alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i Dansk Socialrådgiverforening, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan rette op på forholdene. Du har i den sammenhæng mulighed for at benytte dig af vores whistleblowerordning.

Dansk Socialrådgiverforenings whistleblowerordning har til formål at sikre trygge rammer for, at ansatte, andre med arbejdsmæssig tilknytning til foreningen samt frivillige kan fortælle om kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser.

Med whistleblowerordningen kan du som whistleblower hurtigt, fortroligt og via en særlig kanal indberette mulige overtrædelser omfattet af whistleblowerordningen. Du har også mulighed for at indberette anonymt. Indberetningen sker til et eksternt advokatfirma, som i samarbejde med en uafhængig og selvstændig whistleblowerenhed hos Dansk Socialrådgiverforening vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

Før du benytter ordningen, er det vigtigt, at du læser Dansk Socialrådgiverforenings whistleblower-politik her, der indeholder de retningslinjer, som gælder for Dansk Socialrådgiverforenings whistleblowerordning.

Her kan du bl.a. læse om:

  • Hvad der kan rapporteres om via whistleblowerordningen
  • Hvordan din fortrolighed sikres og muligheden for at indberette anonymt
  • Hvilke oplysninger vi skal bruge for at kunne vurdere din indberetning
  • Hvordan vi håndterer datasikkerhed i forbindelse med din indberetning’

Du kan indberette her

Kontakt Medlemsservice