Temadag i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere – 24.-25. november 2016