Generalforsamling i Faggruppen Hjemløse – 8. september 2021