Generalforsamling og temadag i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere – 24. februar 2017