Generalforsamling i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere – 14. juni 2021