Generalforsamling i Faggruppen Tortur- og traumebehandlere – 1. februar 2019