Generalforsamling i Faggruppen Hjemløse – 21. august 2019