Faggruppe-oplæg fra Socialrådgiverdage 2017, 1.-2. november 2017