Generalforsamling i Faggruppen Retspsykiatri – 14. september 2017