Udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven

Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

Til

Justitsministeriet
Asyl- og visumkontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven.

Overordnet set mener DS, at det er meget positivt, at man med lovforslaget vil tillade asylansøgere at arbejde og bo udenfor centrene. Det er med til at sikre dem muligheden for at opretholde en almindelig hverdag med ansvar for egen dagligdag til glæde for ikke mindst deres børn. At tillade arbejde, mens der ventes på afgørelse om opholdstilladelse i medfør af § 7, giver asylansøgerne mulighed for at vedligeholde samt opkvalificere deres kompetencer, hvilket vil styrke dem, uanset om de skal blive i Danmark eller rejse tilbage.

Det vil samtidig være til gavn for et kommende integrationsforløb i kommunen for dem, der sikres opholdstilladelse, at personen allerede har været eller fortsat er i beskæftigelse, har egen bolig samt allerede har haft sin daglige gang i lokalområdet. Muligheden for at arbejde samt bo udenfor asylcentrene, mens en sag om opholdstilladelse behandles, er således en tidlig integrationsindsats, som DS fuldt ud kan bakke op om.

De konkrete asylretslige elementer i lovforslaget har DS ikke ekspertise til at forholde sig til. Derimod vil vi påpege en vigtig konsekvens for kommunernes organisering, som lovforslaget kan medføre.

Når asylansøgere får lov til at arbejde og bo udenfor asylcentrene vil det højst sandsynligt medføre, at en del familier eller enkeltpersoner vil komme i kontakt med en socialrådgiver i det kommunale system i forbindelse med skolegang, aktivering, muligheder for støtte mv. Med lovforslaget bliver der således tale om en ny målgruppe i det kommunale system, som tidligere har været håndteret af Røde Kors’ asylcentre.

Kommunerne bliver sat overfor en ny opgave med en ny målgruppe, som de skal håndtere, med dette lovforslag. Hvis det skal lykkes optimalt, er der brug for en afklaring af, hvilke nye opgaver lovforslaget kan betyde for kommunerne, hvad den nye målgruppe kan have brug for af hjælp fra kommunen, hvem de kommer i kontakt med i kommunen mv.

Asylansøgerne er en sårbar målgruppe, hvilket kræver viden om særlige problemstillinger, der er forbundet med at være asylansøger; den helt særlige sårbare situation disse familier er i, hvad det betyder for børnene, hvordan man bedst muligt hjælper denne gruppe mv. De socialrådgivere, der kan møde denne nye målgruppe skal således sikres et kompetenceløft via efteruddannelse fx i form af viden om flugt, traumer, asylret mv., så de kommer til at kende den nye målgruppe samt bedre kan håndtere den.

Ovenstående organisatoriske rammebetingelser (kommunernes organisering af en ny opgave samt opkvalificering af medarbejdere) er således nødvendige, hvis lovforslagets intentioner om at sikre asylansøgere bedre vilkår skal ske fyldest.
Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening