Ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven

Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven

Til

Social- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Serviceloven. Ændringerne i bekendtgørelsen omhandler løn, løn under sygdom mv. til BPA-hjælperne.

Dansk Socialrådgiverforening har ikke nogen kommentarer til det fremlagte udkast til en ny bekendtgørelse, men støtter grundlæggende op om intentionerne i forslaget om løn under sygdom til BPA-hjælperne.
Med venlig hilsen

Ulrik Frederiksen
Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening