Ny bekendtgørelse om funktionsevnemetoden

Vedr. udkast til funktionsevne bekendtgørelse

Til

Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening er enig i, at funktionsevnemetoden indbygges i DHUV (VUM), da det vil være urimeligt at skulle anvende to obligatoriske metoder på nogle handicapsager.

Vi er dog usikre på, om det allerede er tilfældet med det eksisterende system i DHUV, men i den udstrækning, det ikke allerede er på plads, må metoden tillempes.

Vi skal samtidig understrege, at der ikke må ske en yderligere bureaukratisering af DHUV i den forbindelse, da metoden i forvejen er meget omfattende og arbejdskrævende.

Med venlig hilsen
Bettina Post, Formand,
Dansk Socialrådgiverforening