Høringssvar: Lovforslag om øget kvalitet i alkoholbehandlingen

DS er positive overfor, at der med lovforslaget fra centralt hold tages hånd om at sikre den nødvendige kvalitet i alkoholbehandlingen igennem tilsyn med alkoholbehandlingsstederne. Det er afgørende for kvaliteten i behandlingen, at behandlingsstederne omfattes af godkendelse og efterfølgende tilsyn.

Til

Sundheds- og ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar på lovforslaget om øget kvalitet i alkoholbehandlingen. DS er glade for, at der med lovforslaget fra centralt hold tages hånd om at sikre den nødvendige kvalitet i alkoholbehandlingen igennem tilsyn med alkoholbehandlingsstederne.

Det er afgørende for kvaliteten i behandlingen, at behandlingsstederne nu, som så mange andre behandlingsinstitutioner på social- og sundhedsområdet, omfattes af godkendelse og efterfølgende tilsyn. Loven vil på denne måde sikre en ensartethed i kommunernes tilsyn med alkoholbehandlingen, hvilket er positivt. DS bakker derfor op om lovforslaget.

Socialtilsynet

DS er positive overfor, at netop socialtilsynet skal føre tilsyn med alkoholbehandlingsstederne. En stor del af alkoholbehandlingen er netop socialfaglig samt terapeutisk – og ikke udelukkende en sundhedsopgave – hvorfor et socialfagligt tilsyn, sideløbende med det sundhedsfaglige tilsyn i Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige tilsyn, giver mening. Det er dog vigtigt, at disse tilsynsopgaver koordineres, så der ikke foregår unødvendigt dobbeltarbejde i de to tilsynsenheder.

De områder, socialtilsynets kvalitetsmodel, har fokus på (uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og relationer, målgrupper, metoder og resultater, organisation og ledelse, kompetencer, økonomi og fysiske rammer) og som nu skal være en del af tilsynet med alkoholbehandlingsstederne vil ganske givet øge kvaliteten.

Herudover er det positivt, at godkendelse og tilsyn med stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling samles under socialtilsynet, da mange behandlingssteder rummer begge former for behandling.

Tilsynets kompetencer

DS finder det dog væsentligt, at det sikres, at socialtilsynet i de konkrete tilfælde med tilsyn af alkoholbehandlingssteder er kvalificeret til at foretage netop de tilsyn. Det er i denne sammenhæng afgørende, at tilsynet besidder den nødvendige faglige ekspertise indenfor alkoholbehandlingsområdet, når der skal foretages tilsyn af alkoholbehandlingsstederne, for at sikre, at tilsynet foretages på et kvalificeret grundlag. Dette forhold bør tilføjes lovforslagets bemærkninger.

Med venlig hilsen

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening