Lovforslag om at hæve den kriminelle lavalder

Høringssvar til lovforslag om at hæve den kriminelle lavalder

Til

Til
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening skal takke for tilsendelsen af lovforslaget om at hæve den kriminelle lavalder.

Vi mener (ligesom Ungdomskommissionen), at man kun skal kunne pålægge børn og unge strafansvar fra en alder, hvor de har en sådan modenhed, at det er forsvarligt og meningsfuldt at anvende strafferetlige sanktioner. Dansk Socialrådgiverforening er der-for meget enig i, at den kriminelle lavalder hæves.

Dansk Socialrådgiverforening vil samtidig påpege, at vi mener, at man bør genindføre det tidligere straf-maksimum for unge, som blev afskaffet sammen med sænkelsen af den kriminelle lavalder. Det vil være i tråd med nærværende lovforslags hensigt om, at man skal tage hensyn til de unges lave alder og manglende modenhed. De har brug for yderligere opdragelse og modning, ikke for langvarige indespærringer, der ofte vil være særdeles skadelige for dem.

Vi vil samtidig understrege, at regeringen sideløbende med lovændringer må tage skridt til at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunerne. Vi ved, at der flere steder laves et godt og effektfuldt forebyggende arbejde, og der er også fra SSP-arbejdet og Det Kriminalpræventive Råds indsats er gode eksempler at trække på. Det er vigtigt, at disse eksempler udbredes, så alle kommuner kommer med, og at der er ressourcer til en fortsat udvikling af indsatsen.

 

Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening