Lovforslag om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)

Til

Social- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Vi er i Dansk Socialrådgiverforening glade for muligheden for at kommentere på forslaget til lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). Vi påskønner samtidig den rimelige svarfrist.

Dansk Socialrådgiverforening er positiv overfor, at ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af børn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse forhøjes fra 20.241 kroner om måneden til 27.500 kroner om måneden. Det er et vigtigt tiltag, som er afgørende i forhold til økonomisk at kompensere forældre til børn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse på en rimelig og anstændig måde. Beløbet svarer til en gennemsnitsløn i Danmark, og giver dermed forældrene en reel mulighed for at vælge at passe barnet selv.
Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening