Lovforslag om at afskaffe elektronisk overvågning af børn og unge og om skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger

Høringssvar til lovforslag om at afskaffe elektronisk overvågning af børn og unge og om skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger

Til

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening skal takke for tilsendelsen af lovforslaget om at afskaffe elektronisk overvågning af børn og unge og om at skærpe kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger.

Vi er meget enige i at afskaffe muligheden for at børn ned til 12 år kan pålægges elektronisk overvågning (fodlænke) i forbindelse med et pålæg om at være hjemme på bestemte tidspunkter. Børns problemer med uhensigtsmæssig adfærd eller kriminalitet kan ikke løses med fodlænker, børnene og deres familie bør i stedet mødes med en kvalificeret, tæt og forpligtende pædagogisk og social indsats. Indførelsen af fodlænker til børn var ren signalpolitik, og muligheden er os bekendt heller ikke blevet brugt. Det understreger, at ordningen bør afskaffes.

Vi er også enige i at fjerne den lettelse af kriterierne for optagelse på sikrede institutioner, der i juni 2010 blev indført samtidig med fodlænkerne. Adgangen til at anvende sikrede institutioner skal begrænses til situationer, hvor det er absolut påkrævet at gøre det.

Der er i de senere år sket en løbende udvidelse af muligheden for at bruge sikrede institutioner, og antallet af pladser på disse (meget dyre) institutioner er da også steget kraftigt. Vi mener derfor, at der er behov for at gennemtænke, hvornår det er konstruktivt at anvende sikrede institutioner. Lovforslaget er et første skridt i den retning, men det bør følges op af en mere generel evaluering af, om der er behov for ændringer af brugen af institutionerne og/eller for at udvikle dem pædagogisk og mht. målgrupper. Brugen af ungdomssanktionen bør indgå i en sådan evaluering.

 

Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening