Høring: Lovforslag om ændring af timefradrag ved arbejdsindtægter

DS ønsker at give sin positive tilkendegivelse til lovforslaget og støtter op om, at kontanthjælpsmodtagere som følge af et øget timefradrag vil få en større økonomisk gevinst ved at arbejde.

Til

Arbejdsmarkedsstyrelsen
Att.: Chefkonsulent Jan Strøbæk
Njalsgade 72A
2300 København S

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive bemærkninger til høringen.

DS ønsker at give sin positive tilkendegivelse til lovforslaget og støtter op om, at kontanthjælpsmodtagere som følge af et øget timefradrag vil få en større økonomisk gevinst ved at arbejde. Behovet herfor skal især ses i lyset af de betydelige reduktioner i ydelsesniveauerne som følge af kontanthjælps-reformen, som DS frygter vil ramme mange borgere meget hårdt.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening