Høring: Lovforslag om ændring af repatrieringsloven

Mulighed for repatriering er et vigtigt element for flygtninge, hvorfor det er godt, at den forhøjede økonomiske støtte nu permanentgøres. For at sikre en succesfuld implementering, er det vigtigt, at kommunerne sikrer, at flygtningen får god og rigtig vejledning om mulighederne i loven. Det er derfor godt, at informationsindsatsen som følge af lovforslaget styrkes.

Til

Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker indledningsvis for muligheden for
at afgive høringssvar til ovenstående lovforslag.

Generelle bemærkninger

Mulighed for repatriering er et vigtigt element for flygtninge, hvorfor det er
godt, at den forhøjede økonomiske støtte nu permanentgøres.
For at sikre en succesfuld implementering, er det vigtigt, at kommunerne
sikrer, at flygtningen får god og rigtig vejledning om mulighederne i loven.
Det er derfor godt, at informationsindsatsen som følge af lovforslaget styrkes.

Specifikke bemærkninger

Som følge af at der med lovændringerne indføres en 3. landegruppe er det
vigtigt, at de medarbejdere, som skal administrere ordningen i praksis, får
en grundig orientering om lovændringen, da det er centralt for, at udvidelsen
vil blive anvendt i praksis.

Andre bemærkninger

Afslutningsvis mener DS, at det er godt, at Regeringen har fjernet resultattilskud
og vejledningsforpligtelsen på jobcentrene, idet frivillighed omkring
ordningen er essentiel.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening