Høringssvar: Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er interessant, at der i dette lovforslag om jobpræmie arbejdes med positive incitamenter i forhold til at få ledige i arbejde. Men samtidig vil Dansk Socialrådgiverforening dog anholde argumentet om, at det er den enkeltes motivation, der er problemet, som denne form for incitamentstruktur lægger op til. Hvis de ledige skal i arbejde, kræver det også, at virksomheder er parate til at tage imod de ledige, som er til rådighed.

Til

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
DK-2300 København S

Dansk Socialrådgiverforening vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar, om end høringsfristen er ekstrem kort. Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er interessant, at der i dette lovforslag om jobpræmie arbejdes med positive incitamenter i forhold til at få ledige i arbejde. Men samtidig vil Dansk Socialrådgiverforening dog anholde argumentet om, at det er den enkeltes motivation, der er problemet, som denne form for incitamentstruktur lægger op til. Hvis de ledige skal i arbejde, kræver det også, at virksomheder er parate til at tage imod de ledige, som er til rådighed.

Målgruppen for lovforslaget er meget bred og indbefatter også nogle af de målgrupper, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, f.eks. de borgere som modtager ressourceforløbsydelse. Derfor kommer målgruppen, som det fremgår af lovforslaget, til at indbefatte ca. 110.000, hvoraf det kun forventes, at der skal udbetales jobpræmie til ca. 12.000 personer. Det er selvfølgelig også med til at hæve arbejdsudbuddet, men efterlader stadig mange mennesker uden arbejde. Dansk Socialrådgiver forenings medlemmer arbejder hver dag med at flytte mennesker tættere på varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor ved vi, at langt de fleste ledige drømmer om job, men mangler realistiske jobåbninger. Så skal den resterende del af målgruppen på de 110.000 flyttes, er vi nødt til som samfund også at styrke det rummelige arbejdsmarked og investere i kompetenceløft af gruppen. Carsten Koch-udvalgets rapport viste, 90 % af kontanthjælpsmodtagerne ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Dansk Socialrådgiverforening vil herudover gerne påpege, at det allerede kan betale sig at arbejde. Det har flere beregninger vist. Derfor må man også, hvis man gerne vil have flere i arbejde, se på efterspørgselssiden.

Til slut er det væsentligt at bemærke, at det fremgår af høringen, at dette lovforslag ikke har nogen administrative konsekvenser for kommunerne. Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er væsentlig at have fokus på, at selv en mindre opgave har administrative konsekvenser, idet der for alle 110.000 skal gives råd og vejledning og herudover skal det administreres, hvis borgeren bliver indbefattet at ordningen.

Med venlig hilsen
Majbrit Berlau
Formand for Dansk Socialrådgiverforening