Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

I forhold til at sikre en vellykket implementering af lovforslaget er det vigtigt at sikre sig, at alle, det kan være relevant for, opnår denne viden, når lovforslaget er vedtaget. Det er uklart af lovforslaget, hvor denne rådighedsforpligtelse vil blive placeret, og hvordan det er tænkt udført, hvorfor der er behov for en præcisering af dette.

Til

Justitsministeriet
Udlændingekontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for lejligheden til at afgive høring vedrørende ovenstående lovforslag.

Generelle bemærkninger

DS finder det overordnet positivt, at lovforslaget vil give mulighed for at genoptage de nævnte sager, og vi hæfter os ved bemærkningerne af hvilke det fremgår, at lovforslaget hverken har til hensigt at ændre bestemmelsens anvendelse eller indhold.

I forhold til at sikre en vellykket implementering af lovforslaget er det vigtigt at sikre sig, at alle, det kan være relevant for, opnår denne viden, når lovforslaget er vedtaget. Det er uklart af lovforslaget, hvor denne rådighedsforpligtelse vil blive placeret, og hvordan det er tænkt udført, hvorfor der er behov for en præcisering af dette.

 

Med venlig hilsen

Majbrit Berlau
Formand
Dansk Socialrådgiverforening