Lov om ændring af udlændingeloven

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af et uafhængigt klagenævn (Udlændingenævnet) og valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg)

Til

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Dansk Socialrådgiverforening er glade for muligheden for at afgive høringssvar til denne høring.

Overordnet mener vi, at der er mange gode perspektiver i forslaget. Dog har vi grundet den korte høringsfrist hen over påsken ikke haft mulighed for at udfærdige et grundigt høringssvar.
Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening