Lov om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed

Høring vedr. udkast til forslag til lov om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, ændring af lov om 2- årige forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere og ændring af lov om aktiv social politik

Til

Til
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Holmens Kanal 20
1060 København K

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive høringssvar angående den 2-årige forsøgsordning om jobpræmie. Vi er umiddelbart positive overfor forsøget. Det var i vores øjne lidt sært tidligere at udpege en bestemt og særligt sårbar gruppe, til at være dem, som skulle have denne bonus oveni en ansættelse. Ikke mindst fordi de enlige forældre oftest har et større behov for at blive motiveret til at gennemføre en uddannelse end til at tage det første det bedste job.

Det er glædeligt, at regeringen nu forsøger at motivere hele gruppen af kontanthjælpsmodtagere med landvarig ledighed med ’gulerod’ frem for ’pisk’. Det sidste har vi jo igennem en årrække kunnet konstatere virkningsløst. Vi er dog noget i tvivl om, hvorvidt jobpræmiens størrelse på maksimalt 600 kr. pr. måned vil have den ønskede motiverende effekt. Derfor er det positivt at ordningen er et forsøg, som skal evalueres efter 2 år. DS opfordrer til, at kendskabet til den nye forsøgsordning udbredes til målgruppen, således at de pågældende kontanthjælpsmodtagere bliver gjort eksplicit bekendt med muligheden for at opnå en jobpræmie.
Det er desuden positivt at forsøget er tilrettelagt med mindst muligt administrativt bøvl for øje. Det er der behov for.

Endelig finder vi det positivt og nødvendigt, at jobpræmien ikke modregnes i kontanthjælp eller anden indtægt efterfølgende. Dette forsøg bør, hvis det falder heldigt ud, brede sig.

Med venlig hilsen

Bettina Post
Formand, Dansk Socialrådgiverforening