Høringssvar vedrørende forslag om skærpede betinger for ret til kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik

Danske Socialrådgiverforening (DS) har modtaget forslag til ændring af lov om aktiv
socialpolitik (Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp) i høring. Det
foreslås at loven ændres således, at retten til at modtage uddannelses- eller
kontanthjælp betinges af en opfyldelse af beskæftigelseskravet og opholdskravet for
alle personer, der er kommet til Danmark den 2. april 1968 eller efter. Reglen gælder
for nuværende alene for personer der er kommet til landet efter den 1. januar 2008.
Loven skal have virkning fra 1. juli 2025.

Til

Udlændinge- og Integrationsministeriet,

Forslaget til lovændring er en følge af ”Aftale om skærpede optjeningsregler for
kontanthjælp”, som blev indgået den 13. oktober 2023. Af den aftale og lovforslagets
bemærkninger fremgår det, at det forventes at personkredsen, der alene er
berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO), vil
stige fra 12.000 til 22.000 ved lovens ikrafttrædelse.

DS synes det er problematisk, at det laveste ydelsesniveau er fastholdt i det
fremtidige kontanthjælpssystem. Det er med til at fastholde folk i fattigdom, og det
gør det sværere for socialrådgiverne at arbejde med borgernes udfordringer og
hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Derudover ved vi, at børn præges af et liv i
fattigdom, og at de har markant dårligere ved at klare sig. Det er efter vores
opfattelse både samfundets pligt og en god investering i fremtiden at sørge for, at
den enkelte har et tilstrækkeligt levegrundlag.

DS mener derfor, at det fremsendte lovforslag – med den konsekvens at antallet
mennesker på SHO-ydelsen øges med 10.000 personer og at det alene vurderes, at
arbejdsudbuddet vil øges med 300 personer – er helt uacceptabelt.

Dertil kommer, at lovforslaget vil få den uheldige konsekvens, at socialrådgivere og
andre sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet skal bruge ressourcer på en
vurdering af om personer opfylder beskæftigelses- og opholdskravet frem for at
hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen

Signe Færch
Forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening