Gode råd til dig, som snart er færdiguddannet

Når du er ved at være færdiguddannet, er der en række praktiske ting, du skal være opmærksom på i god tid - blandt andet at melde dig ind i a-kassen.

Meld dig ind i A-kassen i tide

Dansk Socialrådgiverforening har ikke sin egen A-kasse, men er tilsluttet FTF’s A-kasse FTFA. Du skal selv melde dig ind i A-kassen senest 14 dage efter, at du er blevet færdig med studiet. Du skal også have opsagt og fratrådt dit studiejob, inden du melder dig ind i A-kassen, ellers kan du ikke få dagpenge.

Du har ret til arbejdsløshedsdagpenge på dimittendsats, når du har været medlem af A-kassen i en måned. Dagpengene udbetales bagud.

De fleste socialrådgivere er medlem af FTFA.

Sæt dig ind i de meget vigtige regler om dagpenge for dimittender på FTFA’s hjemmeside, så du er sikker på at kunne få dagpenge. Mange nyuddannede får sig en grim overraskelse, fordi de ikke har sat sig ordentlig ind i reglerne.

Dagpengereglerne bliver tit ændret! Tjek altid A-kassens og Jobcentrets hjemmesider.

Tilmelding til AF

Du har pligt til at tilmelde dig Jobcentret som arbejdssøgende, umiddelbart efter du har afsluttet din uddannelse.

Fra studentermedlem til dimittendmedlem af Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening ændrer automatisk dit medlemskab fra studentermedlemskab til dimittendmedlemskab.

Du skal altså kun kontakte Dansk Socialrådgiverforenings medlemsadministration, mail medlem@socialraadgiverne.dk, hvis du ikke bliver færdig som beregnet, eller hvis du kommer i arbejde med det samme.

Bemærk, at du som ledig dimittend får 3 måneders medlemskab af Dansk Socialrådgiverforening, hvor du fortsat betaler studenterkontingent, hvis du har været medlem i mindst 12 måneder, når du er færdiguddannet.

Ingen penge?

Fra den dag, hvor du er færdig med studiet, og til dagpengene første gang udbetales, går der typisk nogle måneder.

Du er måske berettiget til at få kontanthjælp i den periode, evt. med tilbagebetalingspligt. Bestil en samtale hos din Socialforvaltning, som kan afklare dine muligheder for at få kontanthjælp i den periode.

Aktiviteter i Dansk Socialrådgiverforening for dimittender

Dansk Socialrådgiverforenings regioner indkalder dimittender til et erfaringsudvekslingsmøde ca. et halvt år efter studiets afslutning. Kontakt din region, hvis du vil vide mere.

Jobsøgning

På vores hjemmeside finder du gode råd om jobsøgning, hvordan du skriver en god ansøgning og CV mv.

SocialraadgiverJob.dk kan du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening lægge dit CV ud, så du kan blive matchet med relevante jobs.

Karrieretelefonen

Karrieretelefonen er DS’ særlig telefonrådgivning, hvor medlemmer kan få coaching og sparring om karriere og kompetenceudvikling.

Læs mere om karrieretelefonen

Links

» A-kassen FTFA
» Jobnet
» Find job på Socialraadgiverjob.dk

Kontakt

Forkvinde i SDS

Sara Hougaard Johannessen
sara@sdsnet.dk

Konsulent i DS

Nicolai Paulsen
Mail: np@socialraadgiverne.dk