Lotte Bjørnstad Jacobsen

Socialrådgiver på beskæftigelseområdet

Kontakt

Lotte Bjørnstad Jacobsen
Rådgiverbutikken
Kirke Værløsevej 24, 1., -b
3500 Værløse
Telefon: 42 52 42 84
Mail: kontor@raadgiverbutikken.dk
Hjemmeside: www.raadgiverbutikken.dk

Kompetencer

 • Over 25 års erfaring som socialrådgiver i kommune/jobcenter primært inden for sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, fleksjob, senior- og førtidspension
 • Fem års erfaring som repræsentant for beskæftigelsesområdet/mødeleder i rehabiliteringsteam
 • Derudover kompetencer fra 19 år som tillidsrepræsentant (TR) for socialrådgivere, heraf 16 år som fællestillidsrepræsentant (FTR)

Uddannelse

 • Socialrådgiver (1997)
 • Diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats (2011)
 • Diplommodul rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen (2015)
 • Diverse fagspecifikke kurser
 • TR-uddannelse samt diverse forhandlingskurser mv. i Dansk Socialrådgiverforening

Jeg tilbyder

 • Rådgivning og hjælp til sager i jobcenter som fx sygedagpenge, jobafklaring, revalidering, ressourceforløb, fleksjob, senior- og førtidspension
 • Rådgivning og hjælp til sager, der behandles i kommunens rehabiliteringsteam
 • Deltagelse som bisidder eller partsrepræsentant
 • Konsulentopgaver for faglige organisationer; arbejdsfastholdelse af sygemeldte medlemmer (også forebyggende før evt. sygemelding) samt rådgivning om andre indsatser/muligheder
 • Konsulentopgaver for virksomheder; arbejdsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere (også forebyggende før evt. sygemelding) samt rådgivning om andre indsatser/muligheder

Pris

 • Der henvises til hjemmesiden for priser.