Birgitte Junø

Kontakt

Birgitte Junø
Dalvangen 12
8270 Højbjerg
Telefon: 2169 8568
Mail: birgitte@junoe.dk
Hjemmeside: birgitte.junoe.dk

Mange års erfaring med

 • socialt, socialpædagogisk og socialpsykiatrisk arbejde
 • projekt- og udviklingsarbejde
 • supervision, konsulentydelser, stresshåndtering og undervisning på Jobcentre, i Børne- og familieafdelinger, ungeindsatser, Kriminalforsorgen, socialpsykiatrisk bostøtte, aktivitets- og bosteder, STU og private organisationer

Kompetencer og uddannelse

 • Uddannet socialrådgiver i 1979 og årskursus i 1992, DSH 5-årig psykologisk efteruddannelse 2004 ved Specular (www.specular.dk)
 • Supervisoruddannelse 2001 ved Susanne Bang og Ken Heap
 • DSH Supervisionstræning med fokus på kroppen 2003 ved Annie Sønnichsen
 • Somatic Experiencing Practitioner (choktraumeterapeut) 2009
 • Systemisk supervisionsnetværk ved Peter Lang
 • KKC 2006-2010
 • Psykoterapeut MPF, Krops-, relations- og ressourceterapi på neuroaffektivt grundlag, Nordisk Institut for Psykoterapi 2011
 • Selvudviklings- og meditationskurser gennem en årrække ved Bob More og Asta Fink fra 1990
 • Under fortsat videreuddannelse og supervision ved bl. a. Inge Farup, Susanne Bang og Eva Hildebrandt

Jeg tilbyder

 • Supervision
 • Konsulentydelser
 • Undervisning, temadage og foredrag
 • Personaleudvikling
 • Stresshåndtering
 • Krisehjælp ved trusler og vold
 • Terapi

Pris

 • Pris efter aftale