Integration

Orienter dig i den nyeste lovgivning og Dansk Socialrådgiverforenings initiativer på integrationsområdet.

Dansk Socialrådgiverforening følger tæt de politiske forandringer, der har indflydelse på integrationsarbejdet. Vi søger indflydelse for at sikre en høj, socialfaglig kvalitet og ordentlige arbejdsvilkår for de socialrådgivere, som spiller en vigtig og central rolle i integrationsindsatsen. Som faggruppe er vi klædt på til at håndtere opgaven, men det forudsætter de rette vilkår og investeringer, hvis der skal være kvalitet i indsatsen.

For DS er en god og succesfuld integrationsindsats, når de mennesker, som kommer til Danmark, oplever at blive støttet til at deltage i samfundet på lige vilkår med herboende borgere. Integrationsopgaverne skal løftes af hele samfundet, men det er blandt andet socialrådgiverens rolle at vise en vej for borgeren, der gør det muligt at blive selvforsørgende, opbygge et netværk, et fritidsliv og et trygt familieliv.

Notater om integrationsydelsen

Kommunerne får en række ekstra arbejdsopgaver, når loven om den nye lave integrationsydelse skal implementeres.

I notaterne kan du finde beskrivelser af de nye arbejdsopgaver og de umiddelbare konsekvenser af lovgivningen, inklusiv en række forslag til punkter, som man kan gå i dialog med ledelsen om. Der er bilag om hovedpunkterne i loven og tidsplanen for indfasningen.

» Notat om udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

» Notat om lovgivningens muligheder for økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Analyse med forslag til en styrkelse af integrationsindsatsen

Dansk Socialrådgiverforening har gennemgået integrationsarbejdets udfordringer på et tidspunkt, hvor der stilles stadigt større krav til det. En række medlemmer har bidraget til en grundig analyse, som gør status over situationen og formulerer forslag til forbedringer, som må gennemføres, hvis de store opgaver, vi står med, skal kunne løses.

» Forslag til styrkelse af integrationsindsatsen

» DS’ anbefalinger til en god integrationsindsats i kommunerne

Relevante links til dig, der vil vide mere

» Lov om udvidelse af målgruppen for integrationsydelsen

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med integration?

Kontakt konsulent Louise Carlsberg Christensen
lcc@socialraadgiverne.dk